ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขา Industrial and Manufacturing Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

8 มิ.ย. 2560
กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ  ประเทศเกาหลีใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

8 ก.พ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.เอก IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  และ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

13 พ.ย. 2559
ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อย่างไม่เป็นทางการและกำหนดการเรียนปรับฐาน

ขอแจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อย่างไม่เป็นทางการ และรายชื่อและกำหนดการเรียนปรับฐานวิศวกรรมอุตสาหการ

24 ก.ค. 2559
Page 1/12: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »