ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  และกำหนดการและรายละเอียดการรายงานตัว 

9 มี.ค. 2559
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2559

29 ม.ค. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559สามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

11 ม.ค. 2559
พิธีทำบุญปีใหม่ภาควิชาฯประจำปี 2559

พิธีทำบุญปีใหม่ภาควิชาฯประจำปี 2559

6 ม.ค. 2559
ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Northern University Network on Logistics

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

17 ธ.ค. 2558
IE CMU Open House 2015

12-13 พ.ย. 58

24 พ.ย. 2558
งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ 2015 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ 2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

2 พ.ย. 2558
Page 7/15: « :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ... :: »