ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา(วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)(รอบ3-60)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา(วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)(รอบ3-60)

12 ก.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 3)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในภาคเรียนที่ 1/2560 (รอบที่ 3)

12 ก.ค. 2560
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขา Industrial and Manufacturing Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

8 มิ.ย. 2560
กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ  ประเทศเกาหลีใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

8 ก.พ. 2560
Page 4/15: « 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »