ตารางเรียนปรับฐานวิศวกรรมอุตสาหการและรายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐานฯในปีการศึกษา 2557

 (สำหรับนักศึกษารหัส 57 ที่เข้ามารอบที่ 1)- ตารางสอนปรับฐาน 2557 - รายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐาน                                                             

17 ก.ค. 2557
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

16 ก.ค. 2557
รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิศวกร สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตำแหน่งวิศวกรโครงการ อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิศวกร สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตำแหน่งวิศวกรโครงการอัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา 

16 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557(รอบที่1)

- หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)- หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข (ภาคพิเศษ)- หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก2 

16 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    

16 ก.ค. 2557
ภาพบรรยากาศงานรับปริญญา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 48

ภาพบรรยากาศงานรับปริญญา ประจำปี 2557 รุ่นที่ 48

16 ก.ค. 2557
Page 15/15: « :: ... 9 10 11 12 13 14 15