ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิจีอี GE Foundation Scholar-Leaders Program (GEFSLP) ปี 2015 และรับสมัครรักศึกษาต่างชาติของ National Formasa University (ไต้หวัน) ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิจีอี GE Foundation Scholar-Leaders Program (GEFSLP) ปี 2015 และรับสมัครรักศึกษาต่างชาติของ National Formasa University (ไต้หวัน) ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

11 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

21 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

21 พ.ย. 2557
แจ้งการย้ายสถานที่ถ่ายรูปของบัณฑิต

แจ้งการย้ายสถานที่ถ่ายรูปของบัณฑิต ไปใช้สถานที่บริเวณแปลงทดลองไร่ฟอร์ด เป็นสถานที่สำหรับถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิต รวมทั้งเป็นสถานที่จอดรถของบัณฑิต และผู้ที่มาร่วมงาน

22 ต.ค. 2557
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชนม์เจริญ  แสวงรัตน์   ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

29 ก.ค. 2557
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สาลินี สันติธีรากุล ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สาลินี สันติธีรากุล ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

29 ก.ค. 2557
Page 6/7: « 1 2 3 4 5 6 7 »