สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(Nida) ประกาศรับสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 จึงเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งผลงานวิทยานิพนธ์ประกวด

4 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  และกำหนดการและรายละเอียดการรายงานตัว 

9 มี.ค. 2559
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2559

29 ม.ค. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559สามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

11 ม.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

20 ต.ค. 2558
Page 5/7: « 1 2 3 4 5 6 7 »