Home
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก IE เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก IE เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบพิเศษ)

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบพิเศษ)
กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต :
5 พ.ค. - 24 พ.ค. 64
สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 พ.ค.64
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
Call .053-944125-126.,085-0392906
ทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/_fT0thwyTC
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/.../article/Curriculum/doctoral/15/


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้