Home
ข่าวสาร
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบที่2)

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบที่2)

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบที่2)

-มีทุนสนับสนุนการวิจัยและเสนอผลงาน จากภาควิชาฯ
-ทุนสนับสนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มช. ได้แก่ CMU Presidential Scholarship และ TA & RA ACADEMIC (ถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131 หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-5394-2405 to 6) (ทุนปี 64 จะประกาศให้สมัครเดือนธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดหน้าเวปไซต์บัณฑิตวิทยาลัย)
กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต :
18 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2564
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
Call .053-944125-126.,085-0392906
ทางไลน์ https://line.me/R/ti/g/_fT0thwyTC
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/.../article/Curriculum/doctoral/15/

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้