Home
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2563 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2563 รอบที่ 2


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ภาพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 2)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563


ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้