ไออี มช | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาได้จัดทำทีมได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Statup Thailand League 2019
Saturday, 07.27.2019, 11:45am (GMT7)

นักศึกษาภาควิชาได้จัดทำทีมเข้าแข่ง โดยมีนักศึกษา ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ 2 คน  ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แก้วคำ และนายบุณประทาน หัตถผะสุ
ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Statup Thailand League 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย STEP (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยการจัดแข่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระดับภูมิภาค จัดในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ 
และเข้าไปแข่งรอบที่ 2 ระดับประเทศ จัดในระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค. 2562 ณ True Digital Park กทม.
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1


Copyright © 2014 Department of Industrial Engineering, Chiang Mai University