Home
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2 อย่างไม่เป็นทางการ
โดย บัณฑิตวิทยาลัย มช.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)พร้อมแจ้งรายละเอียดและเอกสารการรายงานตัว

วันรายงานตัวคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้