Home
ข่าวสาร
ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ
หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562
พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ
และทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership
ตลอดจนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ พร้อมโอกาสเติบโตต่อในธุรกิจ startup โดยมีภาครัฐสนับสนุน
จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นนิสิตนักศึกษาเปิดรับ นักเรียน นศ. ทุกระดับชั้น โดยเป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็น ไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ
แบ่งเป็น 2 รอบ... 
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ https://www.diathailand.com/

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้