Home
ข่าวสาร
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่
1. นายพิสิษฐ์ แก้วคำ 
2. นายบุญประทาน หัตถผะสุ 
โดยมีรศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 รอบสนามภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้