Home
ข่าวสาร
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
ภายใต้โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปี 2561 
ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ โรงแรมคานทารีฮิลล์ เชียงใหม่ 
โดยท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทางออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9G-Wjxb9GtM4Viow2R33_KlHtb0uCyDufxhBA-9qxiXZFQ/viewform?usp=sf_linkf           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้