Home
ข่าวสาร
IESmartCamp ครั้งที่ 2

IESmartCamp ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ IESmartCamp ครั้งที่ 2 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ FB Page: @IESmartCamp
และสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/download/99/

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้