Home
ข่าวสาร
นางสาว พรรณอร พรรัตนพิทักษ์ ศิษย์เก่าวิศวอุตสาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gear 42 (IE 30) เข้ารับมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 10 อันดับของการสอบใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร รอบเดือนมกราคม 2561

นางสาว พรรณอร พรรัตนพิทักษ์ ศิษย์เก่าวิศวอุตสาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gear 42 (IE 30) เข้ารับมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 10 อันดับของการสอบใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร รอบเดือนมกราคม 2561

นางสาว พรรณอร พรรัตนพิทักษ์ ศิษย์เก่าวิศวอุตสาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Gear 42 (IE 30) เข้ารับมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 10 อันดับของการสอบใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร รอบเดือนมกราคม 2561

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้