Home
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้