Home
ข่าวสาร
ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Sakkarin Ngiuwichit นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขา Industrial and Manufacturing Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้