Home
รับสมัครงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนย์ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขต 20 เมษายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนย์ฯ จำนวน 1 อัตรา หมดเขต 20 เมษายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

หมดเขตวันที่ 20 เมษายน 2558
และเรียกสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2558

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทางเว็บไซต์ และสามารถส่งเอกสารทางศูนย์ฯด้วยตนเองหรือทางอีเมล  elscm.cmu@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2558  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-944-126 ต่อ 322 หรือ 088-8034-034


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้