Home
รับสมัครงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตราค่ะ

หมดเขตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
และเรียกสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้