Home
รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสามารถติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.eng.cmu.ac.th ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้