HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.เปิดรับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง

รับสมัคร วิศวกร วิศวกรมีประสบการณ์   Maintenance & Facility Senior Engineer   ล่ามภาษาญี่ปุ่น GA & ADM  SPECIALIST  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)   เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล      ช่างเทคนิค  

4 พ.ค. 2559
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ต.ค. 2557
รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิศวกร สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตำแหน่งวิศวกรโครงการ อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิศวกร สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตำแหน่งวิศวกรโครงการอัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา 

16 ก.ค. 2557