ABET

ABET

8 ก.ค. 2563
การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

8 ธ.ค. 2562
นักศึกษาภาควิชาได้จัดทำทีมได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Statup Thailand League 2019

นศ ภาควิชาได้จัดทำทีมเข้าแข่ง โดยมีนศ ภาคไออี 2 คน  ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แก้วคำ และนายบุณประทาน หัตถผะสุ ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม statup thailand league 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย stepโดยการจัดแข่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระดับภูมิภาค จัดในระหว่างวันที่ 11-12 พค 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้าไปแข่งรอบที่ 2 ระดับประเทศ จัดในระหว่างวันที่ 23-27 กค 2562 ณ True Digital Park กทม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

27 ก.ค. 2562
ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และผู้ประกอบการ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐหรือ Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2562พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership

18 มิ.ย. 2562
นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน มอยหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน

17 มิ.ย. 2562
คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวรงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

13 มิ.ย. 2562
Page 1/15: 1 2 3 4 5 6 7 ... :: »