ผลงานภาควิชา ผลงานอาจารย์ (ResearchGate.net)

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 820/56 การพัฒนาระบบควบคุมสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบของโรงงานเบเกอรี่

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 826 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมและขึ้นรูปกระจกประตูหลังโดยการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ กรณีศึกษา: บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 825 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโช๊ค โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 824 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสงสำหรับกระจกนิรภัย บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 823 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน จี เอ็ม พี และ เฮช เอ ซี ซี พี ในโรงงานผลิตอาหารเสริมคอลลาเจน บริษัท เก้าแสนหอม จำกัด

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 822 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 821 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการวางผังโรงงานแผนกทาสี โดยใช้เทคนิค การเคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา บ้านถวาย

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 820 การลดความสูญเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 819 การออกแบบผังโรงงานสำหรับ บริษัท เนเจอร์ ครีต (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เทคนิคการวางแผน และการออกแบบโรงงาน

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 818 การประเมินหาเวลามาตรฐานการให้บริการในการซ่อมบำรุง และการลดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว กรณีศึกษาศูนย์ฮอนด้า

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 817 การปรับปรุงระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ในโรงงานลำไย

โครงงานที่ 817 การปรับปรุงระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ในโรงงานลำไย

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 816 ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมผิวทองแดงด้วยเครื่องกำเนิดพลาสมา แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 815 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงงานซักรีดโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 814 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 813 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักกาดดอง โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 812 การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกพืชสมุนไพรโหระพา

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 811 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกต้นสะระแหน่

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 810 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 809 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ กรณีศึกษา บริษัท เจอราร์ดคอลเลคชั่น จำกัด

ผลงานภาควิชา โครงงานที่ 808 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการบอลมิลล์เพื่อสังเคราะห์ ไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่มีโครงสร้างแบบฮาร์มอนิก