Home
กิจกรรม
บริษัทเวอร์เนีย ไทย จำกัด สาธิตการใช้เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ

บริษัทเวอร์เนีย ไทย จำกัด สาธิตการใช้เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ

ทางบริษัทเวอร์เนีย ไทย จำกัด สาธิตการใช้เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง Skill4.0 ได้แก่ Data Logger และเซนเซอร์ต่าง ๆ สำหรับตรวจวัดระบบในการผลิต เช่น แรง การสั่นสะเทือน pH CO2 BOD เป็นต้น ซึ่งมีระบบเทคโนโลยีไร้สายสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้โดยตรง

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้