Home
กิจกรรม
คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าพบ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี
ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวรงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้