Home
กิจกรรม
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท สาขาการจัดการการอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่3)

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อป.โท สาขาการจัดการการอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่3)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2561 รอบที่ 3  (รอบพิเศษ) 

รับสมัคร
-ทางอินเตอร์เน็ต /สมัครด้วยที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/13/

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Call .053-944125-126.,085-0392906
Fax 053-944185.
https://www.facebook.com/IMCMU
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/
           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้