โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557

โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557 

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

8 ธ.ค. 2562
นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน มอยหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน

17 มิ.ย. 2562
คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวรงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

13 มิ.ย. 2562
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป ทั้งด้านการบริการ นวัตกรรม และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล

29 พ.ค. 2562
3rd MSIE 4.0 Meeting

5 ก.พ. 2562
Page 1/3: 1 2 3 »